Категория АМ

Мотопеди с обем 50 cm3

Дава право за управление на мотопеди и триколесни с двигател до 50 куб.см (или ел. двигател с 4 кВт максимална постоянна номинална мощност) със скорост до 45 км/ч. Изисквания към кандидата за започване на обучението: Да има навършени 15 години и 11 месеца и завършено минимум основно образование. Курсът е теоретичен и практически.

Теоретичното обучение включва два модула: „Безопасност на движение по пътищата“ и „Общо устройство на мотопеда“, с обща продължителност 36 учебни часа.

Практическото обучение е 10 мото часа. Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А

Мотоциклети с обем 50 cm3

Мотоциклети с двигател с мощност над 15 кВт и работен обем на двигателя над 50 cm3 и /или конструктивна максимална скорост повече от 45 km/h

 

Минимална възраст – 24 години или 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години

 • Теоретично обучение – 40 учебни часа.
 • Притежатели на свидетелство за управление на МПС от категория „В”, не преминават теоретично обучение !
 • Практическо обучение – 20 учебни часа на полигон и градско управление

Категория А1

Мотоциклети с обем 125 cm3

Мотоциклети с работен обем на двигателя до 125 cm3   и максимална мощност не повече от 11 KW и отношение мощност/тегло 0.1 кВт/кг.

 • Минимална възраст – 16 години
 • Теоретично обучение – 40 учебни часа .
 • Практическо обучение – 20 учебни часа на полигон и градско управление.

Категория В

Автомобил с максимална маса 3500 кг

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” трябва:

 •        да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца;
 •        да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
 •        да е завършил минимум основно образование.

Категория А2

Мотоциклети с мощност 35KW

Мотоциклети с мощност , която не превишава 35 KW , и с отношение мощност /тегло , което не превишава 0.2 KW/kg

 • Минимална възраст – 18 години
 • Теоретично обучение – 40 учебни часа .
 • Притежатели на свидетелство за управление на МПС от категория „В”, не преминават теоретично обучение !
 • Практическо обучение – 20 учебни часа на полигон и градско управление

Категория В+Е

Категория B + ремарке

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “В+E” трябва:

 •            да е на възраст не по-малко от 18 години;
 •            да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „В“;
 •            да е завършил основно образование.